Slovensko 2.0 je film o 20 rokoch Slovenska očami 10 režisérov.

V kinách od 10.4.2014

Ako vysvetliť pojem „Slovensko“ neznámemu cudzincovi, návštevníkovi z inej planéty v horizonte posledných

20 rokov? Aký je genetický, či programovací kód softvéru „Slovensko“? Ako sa používa, ako sa mení?

Slovensko 2.0 je film o dvadsiatich rokoch samostatného Slovenska očami desiatich popredných slovenských režisérov, ktorí vám na tieto otázky odpovedia.

Hraný, dokumentárny či animovaný film. To všetko je Slovensko 2.0.

Vidíme sa v kinách od 10.4.2014.

logo_lista_web_fix_01logo_lista_web_fix_02logo_lista_web_fix_03

logo_lista_web_fix_05

logo_lista_web_fix_10logo_lista_web_fix_09

logo_lista_web_fix_07

 

.
logo_lista_web_fix_12 logo_lista_web_fix_13

logo_lista_web_fix_15

logo_lista_web_fix_16