Čo je to „Slovensko“? Ako vysvetliť pojem „Slovensko“ neznámemu cudzincovi, návštevníkovi z inej planéty v horizonte posledných 20 rokov? Aký je genetický, či programovací kód softvéru „Slovensko“? Ako sa používa, ako sa mení?

Slovensko 2.0 je film o dvadsiatich rokoch samostatného Slovenska očami desiatich režisérov. Skladá sa z desiatich 10-minútových filmov rôznych žánrov – od hraného, cez animovaný, dokumentárny až po experimentálny film. Desať režisérskych osobností širokého generačného, názorového a žánrového spektra – Juraj Herz, Martin Šulík, Peter Kerekes, Zuzana Liová, Mišo Suchý, Ondrej Rudavský, Iveta Grófová, Peter Krištúfek, Viera Čákanyová a Miro Jelok – odpovedá na otázku: Čo je to Slovensko?

Výsledkom je unikátna umelecká reflexia moderných dejín krajiny a zároveň reflexia slovenskej kinematografie v jej rôznych podobách.

Producenti o filme

„Slovensko, ako jedna z najmladších krajín v Európe, oslávilo v roku 2013 dvadsať rokov svojich moderných dejín. Dvadsať rokov prvého demokratického štátu na tomto území je dobrou príležitosťou pre rôzne typy reflexií, zamyslení, bilancovaní. V oblasti filmu je takáto príležitosť o to významnejšia, že krátka história slovenského filmu samostatnej éry zatiať priniesla skôr ojedinelé umelecké počiny, ako komplexný prúd kinematografie, ktorá by sa vyjadrovala k udalostiam, hýbucim spoločnosťou. Zároveň však na Slovensku existuje niekoľko generácií výrazných filmárskych osobností rôznych filmových žánrov.“

Producenti filmu Slovensko 2.0 Zora Jaurová a Mátyás Prikler

logo_lista_web_fix_01logo_lista_web_fix_02logo_lista_web_fix_03

logo_lista_web_fix_05

logo_lista_web_fix_10logo_lista_web_fix_09

logo_lista_web_fix_07

 

.
logo_lista_web_fix_12 logo_lista_web_fix_13

logo_lista_web_fix_15

logo_lista_web_fix_16